FRI FRAKT & MIN. ORDER 10 PAKET

NESPRESSO® KOMPATIBLA KAPSLAR

SNABB & TRYGG LEVERANS INOM 1-3 DAGAR

HÅLLBARHET I ALLA LED OCH MILJÖSMART!

FRI FRAKT & MIN. ORDER 10 PAKET

NESPRESSO® KOMPATIBLA KAPSLAR

SNABB & TRYGG LEVERANS INOM 1-3 DAGAR

Användarvillkor för Caffesso.se

1. Godkännande och ändring av användarvillkoren

1,1 Er tillgång till och användning av webbplatser (de "webbplatser") av Espresso Capsule Club Sverige AB( ECCS) styrs av de nuvarande villkoren för användning ("Användarvillkor"). Genom att gå in, läsa och använda våra webbplatser bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat, utan förbehåll, dessa användarvillkor, som ändras från tid till annan av oss.

1,2 Om vi beslutar att ändra våra användarvillkor, kommer vi att publicera den nya daterade versionen på våra webbplatser. Därför uppmanar vi dig att rådfråga dessa användarvillkor från tid till tid för att bekanta dig med eventuella ändringar.

2. Upphovsrätt och immaterialrätt

2,1 Innehållet i våra webbplatser inklusive, men inte uteslutande, texterna, märken, logotyper, diagram, fotografier, videoklipp, ljud, musik, layout, design, know-how, teknik, produkter och processer tillhör ECCS eller dess dotterbolag och företag eller används med tillstånd av ägarna, och följaktligen skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent och alla andra immateriella eller industriella rättigheter som finns enligt gällande lag.

2,2 Förutom vad som anges i avsnitt 3 nedan, finns ingenting på våra webbplatser som skall tolkas som, eller som beviljar dig, en licens eller rätt att använda sådant innehåll från våra webbplatser.

3. Användning av webbplatser

3,1 Du får ladda ner, visa eller skriva ut innehållet i våra webbplatser enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, och därmed behålla och reproducera varje upphovsrätt eller annan äganderätt som finns i den information eller annat material du laddar ner. All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller sändning av innehållet i webbplatser, helt eller delvis och på något sätt, är strängt förbjudet, utom efter föregående skriftligt medgivande från ECCS.

3,2 ECCS varken garanterar eller representerar att din användning av det innehåll som visas på sina webbplatser inte kommer att medge intrång på tredje part.

4. Uppgifter som bedöms Icke-konfidentiell

4.1 All personlig information och information som du kan skicka via Internet till våra webbplatser skyddas och behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy (länk). ECCS uppmanar dig att läsa sådan sekretesspolicy noga innan du lämnar oss sådana personliga data och information.

4,2 All annan information eller material som delgetts ECCS via Internet, via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag, idéer, grafik eller liknande, är och kommer att behandlas som, icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Allt som du överför eller skickar blir egendom av ECCS och får fritt användas av ECCS för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, utsändning och placering. Närmare bestämt är ECCS fritt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i någon sådan kommunikation du skickar till webbplatser för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning, reklam och marknadsföring av produkter som använder sådana informationen. All sådan användning är utan ersättning till dem som tillhandahåller informationen, eller någon annan.

4,3 Genom att lämna information garanterar du att du äger materialet/ innehållet och, att det inte är ärekränkande, och att ECCS användning inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter. ECCS har ingen skyldighet att använda informationen.

5. Garantifriskrivning

5,1 Utan att det påverkar avsnitt 6 nedan, allt material, information och allt som du hittar på dessa webbplatser levereras till dig "som du ser", som en funktion av deras tillgänglighet och utan garanti i någon form, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, bland andra, underförstådd garanti, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

5,2 ECCS garanterar inte att deras webbplatser eller deras innehåll kommer att motsvara dina förväntningar, inte kommer att avbrytas, fungera snabbt, säkert och felfritt.

5,3 vissa juristiktioner kanske inte tillåter vissa begränsningar i garantier, så några av ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

5,4 Några råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, från ECCS eller under användning av tjänster på webbplatserna skall inte ses som någon garanti förutom de som uttryckligen beskrivs som sådana i villkoren.

6. Begränsning av ansvar

6,1 Du får tillgång till, använda, bläddra och navigera på våra hemsidor på egen risk och fara.

6,2 Du erkänner och accepterar att i största utsträckning, enligt tillämpliga bestämmelser, varken ECCS eller, någon av ECCS närstående företag, eller någon annan part involverad i skapandet, produktion eller leverans av webbplatser kan hållas ansvariga för någon direkt, indirekt eller skador och skada på anseende, kostnader, förluster, minskad omsättning eller vinst eller skulder av något slag( även om tillkomsten av att skadan varit kända eller kunde ha varit kända av ECCS ), som kan uppstå genom din tillgång till , eller användning av eller tvärtom omöjligt att använda, hemsidor eller deras innehåll.

6.3 allt material som hämtas eller framställs på något annat sätt under användning av våra webbplatser är på egen risk och fara. ECCS tar inget ansvar för eventuella skador eller virus som kan påverka din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning eller nedladdning av material från sina webbplatser eller för olaga intrång och ingrepp i IT-systemen.

6.4 ECCS förbehåller sig rätten att avbryta eller upphöra med någon eller alla av funktionerna i sina webbplatser. ECCS tar inget ansvar överhuvudtaget för eventuella avbrott eller upphörande av någon eller alla funktioner på sina webbplatser till följd av åtgärder eller underlåtenhet av ECCS eller någon tredje part.

7. Förändring av information

Innehållet i våra webbplatser kan innehålla felaktigheter eller fel. ECCS förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar och/ eller förbättringar till sådant innehåll när som helst och utan förvarning, men tar inte på sig något ansvar att göra det.

8. Tillgången på produkter och tjänster

Våra webbplatser kan innehålla information om ECCS globala produkter och tjänster, inte alla som finns tillgängliga på varje plats. En referens till en ECCS produkt eller tjänst på webbplatsen innebär inte att en sådan produkt eller tjänst är eller kommer att finnas på din plats.

10. Returer / återbetalning

Du har full rätt att returnera de varor som inte passar dig inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. ECCS accepterar endast returer av varor i orbrutna förpackningar i des ursprungliga skick och förpackning tillsammans med fakturan. När returen avlöper som planerat, ska ECCS återbetala motsvarande priset på den returnerade varan inom högst 30 dagar efter mottagandet av den returnerade varan. Returportot kommer att vara din kostnad.

11. Länkar

11,1 Som en service till våra besökare kan våra webbplatser innehålla hypertextlänkar som leder till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av ECCS. ECCS skall inte anses som ansvarig för dessa webbplatser och frånsäger sig allt ansvar och skuld i förhållande till dess innehåll, laglighet, riktighet eller funktioner.

11,2 Skapandet av en hyperlänk till våra webbplatser är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från ECCS.

12. Övrigt

12,1 De nuvarande användarvillkoren förkroppsligar hela avtalet mellan ECCS och dig själv om tillgång till och användning av webbplatser och deras innehåll. Alla andra villkor eller villkor utfärdade av ECCS för att reglera sina förbindelser med er, särskilt när det gäller en tjänst eller köp av produkt skall komplettera användarvillkoren, i händelse av bristande överensstämmelse mellan dem, skall övriga bestämmelser eller villkor ha företräde framför dessa användarvillkor.

12,2 Det faktum att ECCS tolererar en kränkning av dig om någon av de skyldigheter som fastställs i användarvillkoren, medger inte att verkställa en rätt som tillerkänns den därunder eller enligt lag skall inte tolkas som ett avstående från att åberopa och tillämpa sina rättigheter.

12,3 I händelse av att någon bestämmelse i användarvillkoren anses vara olaglig enligt lag eller förordning, befintliga eller framtida, eller genom ett domstolsbeslut, då skall sådana bestämmelser anses vara hemsökt, alla andra bestämmelser i användarvillkoren att upprätthålla full kraft och verkan mellan dig och ECCS.

12.4 Rubrikerna till de bestämmelserna i användarvillkoren är för enkelhetens skull enbart och får inte ändra eller modifiera villkoren på något sätt.

Espresso Capsule Club Sverige AB
Fornbodavägen 9
194 92 Upplands Väsby, Sverige
© 2011 Espresso Capsule Company Ltd All rights reserved.